OGLE-BLG182.1.162852: an eclipsing binary with a circumstellar disc

Title{OGLE-BLG182.1.162852: an eclipsing binary with a circumstellar disc}
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2015
Authors{Rattenbury}, N  J, {Wyrzykowski} Ł, {Kostrzewa-Rutkowska} Z, {Udalski} A, {Kozłowski} S, {Szymański} M  K, {Pietrzyński} G, {Soszyński} I, {Poleski} R, {Ulaczyk} K, {Skowron} J, {Pietrukowicz} P, {Mróz} P, {Skowron} D
Volume447
PaginationL31-L34
DOI10.1093/mnrasl/slu176

Publications by Nicholas Rattenbury

{Wyrzykowski}, Ł, {Kostrzewa-Rutkowska} Z, {Skowron} J, {Rybicki} K  A, {Mróz} P, {Kozłowski} S, {Udalski} A, {Szymański} M  K, {Pietrzyński} G, {Soszyński} I et al.. 2016. {Black hole, neutron star and white dwarf candidates from microlensing with OGLE-III$^{★}$}. \mnras. 458: 3012-3026
{Penny}, M  T, {Rattenbury} N  J, {Gaudi} B  S, {Kerins} E. 2016. {Predictions for the Detection and Characterization of a Population of Free-Floating Planets with K2 Campaign 9}. ArXiv e-prints. :
{Wyrzykowski}, Ł, {Kostrzewa-Rutkowska} Z, {Skowron} J, {Rybicki} K  A, {Mróz} P, {Kozłowski} S, {Udalski} A, {Szymański} M  K, {Pietrzyński} G, {Soszyński} I et al.. 2016. {Black hole, neutron star and white dwarf candidates from microlensing with OGLE-III$^{★}$}. \mnras. 458: 3012-3026
{Penny}, M  T, {Rattenbury} N  J, {Gaudi} B  S, {Kerins} E. 2016. {Predictions for the Detection and Characterization of a Population of Free-Floating Planets with K2 Campaign 9}. ArXiv e-prints. :
{Rattenbury}, N  J, {Bennett} D  P, {Sumi} T, {Koshimoto} N, {Bond} I  A, {Udalski} A, {Abe} F, {Bhattacharya} A, {Freeman} M, {Fukui} A et al.. 2015. {MOA-2010-BLG-353Lb: a possible Saturn revealed}. \mnras. 454: 946-951